หน่วยงานคุณธรรมและจริยธรรม ดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตรและจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดเนื่องในวันมาฆบูชาหน่วยงานคุณธรรมและจริยธรรม ดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตรและจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดเนื่องในวันมาฆบูชา

20  มี.ค. 2562