กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

12  ต.ค. 2561


คลังความรู้