ข้อมูลการติดต่อ


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


191 หมู่ 8 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ 0 5311 2188-90 โทรสาร 0 5311 2088

Email : chiangmai@dmsc.mail.go.th

http://cm1.dmsc.moph.go.th/

คลังความรู้