แบบนำส่งตัวอย่างตรวจหาสายพันธ์เชื้อ SAR-CoV-2
คำแนะนำการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 (SARS-CoV-2) ทางห้องปฏิบัติการ

แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดในสถานการณ์ระบาดรุนแรงด้วยวิธี Real time RT PCR

สาระน่ารู้
COVID-19
อัตรา
ค่าวิเคราะห์
ข่าวสาร
กรมวิทย์ฯ
ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง

คุณธรรม
และโปร่งใส
PT/EQA
RMSc
การใช้บริการ
ตรวจ X-ray
RMDS SYSTEM ONLINE

 

18  มี.ค. 2564
โครงการทำบุญ 9 วัด ปีงบประมาณ 2564
13  ก.ย. 2564
การตรวจโควิด 19 ด้วยตนเอง โดยชุดทดสอบแอนติเจน (Antigen Test kit : ATK)
25  มี.ค. 2564
สัมมนาการจัดทำค่าปริมาณรังสีอ้างอิง วิธีเก็บค่าปริมาณรังสีวินิจฉัยในระบบรังสีดิจิตอล (DR) และมาตรฐานห้องปฏิบัติการเอกซเรย์วินิจฉัย
17  มี.ค. 2564