สาระน่ารู้
COVID-19
อัตรา
ค่าวิเคราะห์
ข่าวสาร
กรมวิทย์ฯ
ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง

 
คุณธรรม
และโปร่งใส
PT/EQA
RMSc
การใช้บริการ
ตรวจ X-ray
 

 

20  มี.ค. 2563
ประชุมบูรณาการเครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1
13  ม.ค. 2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่จัดกิจกรรมไหว้ศาลพระภูมิ และทำบุญศูนย์ฯ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563
5  พ.ย. 2562
การประชุมสัมมนา Genomics Thailand สัญจรภาคเหนือ
31  ต.ค. 2562