สาระน่ารู้
COVID-19
อัตรา
ค่าวิเคราะห์
ข่าวสาร
กรมวิทย์ฯ
ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง

คุณธรรม
และโปร่งใส
PT/EQA
RMSc
การใช้บริการ
ตรวจ X-ray
RMDS SYSTEM ONLINE

 

12  ต.ค. 2563
ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 10 รูปข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
29  ก.ค. 2563
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และลงนามพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
29  ก.ค. 2563