17  ม.ค. 2562
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ทำบุญขึ้นปีใหม่ประจำปี 2562
13  ธ.ค. 2561
หน่วยงานคุณธรรมและจริยธรรม ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดหน่วยงาน ภายใต้ โครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อปณิธาน ครั้งที่ 2
13  ธ.ค. 2561
หน่วยงานคุณธรรมและจริยธรรม บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับโรงเรียนภายใต้ ภายใต้โครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อปณิธาน ครั้งที่ 1
12  ต.ค. 2561